Kelly Orasi
Kelly Orasi

O Sapo e a Cobra (foto de Valéria Félix)

Kelly Orasi
Kelly Orasi

O FIO MÁGICO (foto de Sattva Orasi)

Kelly Orasi
Kelly Orasi

A mãe, a criança e o lobo (foto de Valéria Félix)

Kelly Orasi
Kelly Orasi

AS TRÊS PENAS (foto de Sattva Orasi)

Kelly Orasi
Kelly Orasi

NO REINO DAS ÁGUAS CLARAS (foto de Sattva Orasi)

Kelly Orasi
Kelly Orasi

A FESTA NO CÉU (foto de Sattva Orasi)

Kelly Orasi
Kelly Orasi

OS TRÊS PORQUINHOS (foto de Sattva Orasi)

Kelly Orasi
Kelly Orasi

CONTOS DE MULHERES SÁBIAS (foto de Sattva Orasi)

Kelly Orasi
Kelly Orasi

CAUSOS DE RISO E ASSOMBRO